Teambuilding

Onze expertise ligt ook op het terrein van teambuilding, teamtraining en ervarend leren. Outdoor activiteiten worden

aangewend als middel om u (trainings-) doelstellingen te bereiken. Onze professioneel begeleide teamtrainingen zijn gebaseerd op outdoor-metaforen en praktijksimulaties, desgewenst afgestemd op actuele thema’s binnen uw bedrijfssituatie.

Het is onze ervaring dat deze werkwijze op een krachtige manier de individuele- en groepsprocessen in beeld brengt. De grensverleggende activiteiten en het vanuit een andere invalshoek communiceren, reflecteren en samenwerken, maken dat deelnemers elkaar beter leren kennen en gemotiveerd raken om op teamniveau te denken. Er ontstaan inzichten waardoor uw team beter gaat

functioneren. Sportex brengt in- en outdoor samen; we gaan voor een blijvend resultaat waar u nog lang van profiteert!